logo

Veolia

VeoliaVeolia

Med industri och  infrastruktur i fokus tar Veolia ett helhetsgrepp om energi, vatten, återvinning och underhåll. Veolia erbjuder ett komplett serviceåtagande inom miljöområdet med tyngdpunkt på resursanvändning. Veolia är verksamma inom flera olika branscher vare sig det gäller industrin eller kommersiella fastigheter så gör Veolia återvinningen enklare, smartare och smidigare. Företagets vision är att bli Sveriges ledande serviceföretag inom återvinning och miljö.

English

Veolia is a world-leading environmental company that takes a holistic approach to energy, water, recycling and maintenance with industry and infrastructure in focus. Veolia offers a complete service commitment in the cleantech area with a focus on resource usage. Veolia opreates in several industries, whether it is industrial or commercial real estate, Veolia makes recycling easier, smarter and smoother. The company’s vision is to become Sweden’s leading service company in recycling and environment.

UA-101406493-1