logo

WA3RM

WA3RMWA3RM

WA3RM erbjuder regenerativ industriell infrastruktur till etablerade operatörer med leasing- och franchise möjligheter. Genom att skapa regenerativa processer som återställer och förnyar resurser skapar företaget industrier som producerar mat, föda, bränsle och andra vitala substanser. WA3RMs uppdrag är att utveckla regenerativa industriella infrastrukturprojekt såsom projekt- och energihantering, teknisk, juridisk och finansiell strukturering och genomförande av projekt.

English

WA3RM offers regenerative industry infrastructure with the acquired resources with leasing and franchising options. By creating regenerative processes that restore, replenish and rejuvenate resources WA3RM create industries that produce food, feed, fuel and other vital substances. WA3RM’s mission is to develop regenerative industrial infrastructure projects including: project and energy management, technical, legal and financial structuring and project execution.

 

UA-101406493-1