logo

Högdalenverket moderniseras

Stockholm Exergi investerar i ny panna i Högdalenverket som omvandlar stora delar av kommunens avfall till energi och el. I snitt återvinns 500 000 ton hushållsavfall och 400 000 ton verksamhetsavfall. Det ger värme motsvarande årsförbrukning för 240 000 lägenheter. Under 2020 pågår arbete med att byta ut de två äldsta pannorna som togs i drift 1970.

Rivningen inleddes under våren 2019. Den nya pannan byggs på samma plats och kan kopplas direkt till verkets gemensamma tekniska system t.ex. rökgasrening. En annan fördel är att produktionen kan fortgå under byggtiden.

”Provdrift av den nya pannan kommer att inledas nu i höst. Nästa år väntas pannan vara i ordinarie drift”, säger Maria Tegin, presschef på Stockholm Exergi.

Moderniseringen innebär att Stockholms fjärrvärmeproduktion får en högre verkningsgrad och bättre miljöprestanda. När den nya pannan är i full drift kommer den att kunna ta emot ungefär 20 ton avfallsbränsle i timmen och ha en termisk effekt på 54 MW. Det är en viktig investering för att kunna behålla behandlingskapacitet för hela regionens avfall.

Om energiåtervinning

Stockholm Exergi använder avfallsbaserade bränslen för att skapa värme och el, och för att ta bort miljögifter från kretsloppet. Det är en viktig samhällsuppgift som kräver avancerad och omfattande rening. Framförallt utvinns energi ur det som blir över när stockholmarna har sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar och ur avfall från lokala verksamheter.

Mer info om Högdalenverket på Stockholm Exergis hemsida: www.stockholmexergi.se/hogdalenverket

UA-101406493-1