logo

Tio svenska företag i innovationssamverkan med energiföretag i Tyskland

Sammanlagt tio svenska företag presenterade innovationslösningar för fjärrvärme på en serie affärsmöten med tyska energibolag inom ramen för projektet Innovationsexpress, ett projekt som stöds av Tillväxtverket och Invest Stockholm.

Det var SweHeat and Cooling, Sveriges ledande exportförening för fjärrvärme och fjärrkyla, som arrangerade mötena i samverkan med Brandenburg Region. Under en händelserik vecka genomfördes besök hos några av Europas största fjärrvärmebolag. Starten var besök i Wroclaw hos finska Fortum som äger kraftvärme och fjärrvärmenät på sex orter i Polen. Medlemmar i SweHeat fick träffa ledningsgruppen för en mycket intressant diskussion om Smart Asset Management (SAM), en ny teknik för drift och underhåll av distributionsnät och undercentraler, ett viktigt problemområde för flera av Europas fjärrvärmebolag som är i behov av förnyelse av sina äldre system.

Temat var i fokus även vid mötet med Vattenfall Wärme i Berlin. Vattenfall planerar att investera 20 miljarder kronor i värmesektorn i den tyska huvudstaden. Energiomställningen i Tyskland, den så kallade Energiwende, fokuserar nu på att fasa ut fossila bränslen i värmesektorn. Vattenfall har tre stora utmaningar; expandera i en snabbt växande stad, reinvestera i gamla nät samt transformera sig för ”wärmewende”.

Nyttan med innovativt underhåll  är stor. Tyska teamet Smart City Berlin, en del av främjarorganisationen Berlin Partner bekräftade att de svenska företagens lösningar ligger långt fram.

Höjdpunkten för veckan var svenska presentationer för en stor grupp kommunala energibolag, Stadverke, från delstaterna Brandenburg och grannstater.

Innovationskonferensen arrangerades i Potsdam i samverkan med Cluster Energy Berlin Brandenburg. Svenska Mälarenergi och Göteborg Energi berättade om utmaningar och lösningar i den svenska fjärrvärmebranschen. De teknikföretag som presenterade sin innovation var: Alfa Laval, Arne Jensen AB, Arvalla, Energy-Opticon, HWQ/PPR, Mittel, Noda, PG Monitoring, Regin, Swep, samt Termisk Systemteknik. Bolagen fick möjlighet att bygga värdefulla kontakter i två av världens största fjärrvärmemarknader.

Aktiviteterna följs upp i projektet Innovation Express som pågår även 2018. Tyska företag inom energi och vattensektorer väntas då besöka Stockholm och Skåne.

Cleantech Högdalen drivs av Invest Stockholm, som arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Svara

*

UA-101406493-1