logo

Kran från Altered sparar upp till 98 % vatten

Kran från Altered sparar upp till 98 % vatten

Tack vare en ny teknik som Altered har utvecklat kan vatten och energi sparas med upp till 98 % i kranar – samtidigt som funktionen bevaras. Från och med nästa år kommer även en ny dusch som sparar upp till 75 % av en vanlig vattenförbrukning i en dusch. Det mångfaldigt belönade företaget Altered expanderar nu globalt!

 

Stort resursslösande vid dagens vattenanvändning

Med sin vision om att fler på ett enkelt sätt kan spara på jordens ändliga sötvattenresurser tar de sig an den stora klimatfrågan om vår vattenförbrukning. Redan idag lever 1,9 miljarder människor i områden med extrem vattenstress. Enligt WWF kommer 75 % av jordens befolkning leva i områden med vattenbrist redan 2025. Vår förbrukning har även en stor påverkan då att det går åt mängder av energi till att pumpa, rena, transportera och värma det vatten vi använder – något som blir ett växande problem med ökande global urbanisering.

”De flesta vet inte att deras kran har ett flöde på 8-10 liter per minut. Vi använder bara en bråkdel av det vatten som kommer ur kranen, dvs. det vatten som nuddar huden när du tvättar händerna. Majoriteten av vattnet ligger i lager, studsar av eller rinner rakt förbi. Vatten som alltså pumpats, renats, transporterats och värmts upp rinner sen rakt ner i avloppet”, förklarar Johan Nihlén, VD.

 

Ny teknik ska tackla överförbrukningen av vatten

Med Altereds teknik delas vattnet upp i miljoner droppar istället för en stråle och varje droppe får sin egen ytarea. Det innebär att man kommer i kontakt med, och använder, varenda droppe som kommer ur kranen. Tekniken ökar även hastigheten på vattnet upp till 50 km/h för att exempelvis underlätta att skölja av tvål. En 98% besparing innebär att man har ett flöde på bara 2,5 dl, i det så kallade ”mist-läget”, men om man vill till exempel fylla på ett glas går munstycket att vrida så att man får ut 1,5 liter per minut.

”Om vi ska få till en förändring måste målet vara att skapa produkter som är hållbara utan att offra funktion, upplevelse eller design. Därför ser vi till att användaren kan anpassa flödet så att man får den mängd vatten man behöver i olika situationer”, säger Johan Nihlén.

Altered har idag sålt cirka 80 000 produkter, vilket sammanlagt sparar 900 miljoner liter vatten och 6000 ton CO2 per år. Bolaget har idag en serie av produkter, anpassade för såväl hemmabruk som offentliga miljöer. Munstyckena installeras i den befintliga kranen, något som enligt Altered kan göras av vem som helst på mindre än en minut. I Sverige säljs produkterna via Dahls eller från Altereds hemsida.

Målet är nu att föra ut produkterna på den globala marknaden för att verkligen kunna göra en skillnad i vatten- och klimatfrågan.

Svara

*

UA-101406493-1