logo

Miljösamverkans förebyggande insats mot legionella

Den 18 oktober arrangerade Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) ett seminarium om förebyggande av legionellasmitta. En tidigare oidentifierad källa till smittan är kyltorn som ofta används i kylanläggningar. Många anläggningsägare saknar kunskaperna om kyltorn och hur dessa skall underhållas korrekt. Syftet med seminariet var att informera om hur kyltorn fungerar och att stödja de som närvarade i deras framtida arbete med att inventera kyltorn.

Kyltorn

Företrädaren  för Cleantech Högdalen, Rafael Ospino höll i seminariet på Miljöförvaltningen där ett stort antal miljö- och hälsoskyddsinspektörer från länets olika kommuner deltog. Rafael Ospinos har varit aktivt i Cleantech Högdalen-nätverket sedan starten och arbetar som rådgivare åt myndigheter och fastighetsägare i frågor som gäller vattenflöden i fastigheter.

Kyltorn används i kylanläggningar för att bli av med oönskad värme genom att spruta ut en kylande vattendimma. Om inte dessa underhålls korrekt kan de utgöra en smittkälla för Legionärssjuka eller Pontiacfeber. Smittan kan spridas över många kvadratkilometer.  Förra året lyckades Charlotte Larsson, miljöinspektör på Stockholms Miljöförvaltning spåra smittkällan efter ett utbrott som drabbat Stockholm och en grannkommun med fyra dödsfall. Att sjukdomsfallen kan uppträda i flera kommuner och vårdinrättningar gör att det är svårt att smittspåra och härleda källan till ett enskilt kyltorn. Därför finns också ett stort mörkertal. Charlotte Larsson,  som är med i styrgruppen för MSL:s legionellanätverk säger att mötet och informationen gav en bra grund i hur kyltorn fungerar och kan stödja de som närvarade i deras framtida arbete med att inventera kyltorn.

Cleantech Högdalen drivs av Invest Stockholm, som arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Svara

*

UA-101406493-1