logo

Nu grönskar Kylhuset i Slakthusområdet

I våras flyttade sex innovativa företag in i Slakthusområdet för att pröva växtproduktion i en gemensam och recirkulerande miljö. Nu finns flera gröna installationer på ett odlarcentrum i fastigheten Kylhuset som tillhör Atrium Ljungberg som utvecklar det nya Slakthusområdet.

På utsidan syns nordiska mossor och permaväxter. ”Våra gröna installationer minskar buller, fångar dagvatten och ger ett nytt liv åt tunnlar och slitna fastigheter, säger Per Berglund, VD-n på Greenworks AB, en av Sveriges ledande leverantörer av växtväggsföretag.

Inne i huset odlar Farmy AB högförädlade grönsaker och blommor för restauranger och butiker i vertikala system. Alan Koliji, VD och grundare, är utbildad på SU och samarbetar gärna med unga forskare från KTH för att utveckla sina system.
Hos grannen, Kretsloppsbolaget AB drivs en experimentell odling med fiskvatten i s k akvaponiska system. Företaget specialiserar sig också på dagvatten och har nyligen uppfört en innovativ infiltrationsbädd åt en bostadsfastighet. ”Vi har småskaliga koncept för skolor, villor och större fastighetsägare. I Slaktshusprojektet ska vi prova att ladda odlingsbäddar med biokol. Vi ska även berika biokolet med fiskvatten”, säger Torbjörn Frisö, företagets VD. I projektet samverkar Kretsloppsbolaget med Ecotopic AB, vars grundare Lotta och Mattias Gustafsson är internationellt erkända experter på urbana tillämpningar av biokol. ”Det är spännande att få utveckla en så specialiserad biokolapplikation, som filter i akvaponiska system.” säger Mattias Gustafsson.

Odlarcentrum i Slakthusområdet öppnar för besök i januari 2021. Det drivs av 14 företag och institutioner med stöd från programmet Viable Cities/ och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet: https://www.viablecities.se/digitaliserade-odlingssystem

UA-101406493-1