logo

Stora energivinster med odling i urbana kretslopp

Norra Djurgårdsstaden

Foto: Norra Djugårdsstaden, Henrik trygg via Stockholm Mediabank

Studien ”Digitaliserade odlingssystem i urbana industriområden” med stöd från Viable Cities är nu klar. Den belyser hur inomhusodlingar kan göras mer effektiva genom anslutning till öppen fjärrvärme. Invest Stockholm har i samverkan med Stockholm Exergi, SweHeat and Cooling och Smaka på Stockholm tagit fram ett koncept för odling med återvunnen värme i urbana fastigheter.

I studien ges bland annat exempel på hur odling kan optimeras med hjälp av automation och digitalisering, hur du som odlare kan spara 30 – 50 % av dina kostnader genom att skicka restvärme till nätet och få betalt från energibolaget. Studiens omvärldsanalys tyder på en stark marknadstillväxt när det gäller odling i kontrollerade miljöer.

Slutsatsen från studien är att odling i kretslopp ger stora energivinster.

Läs den fullständiga rapporten här.

Svara

*

UA-101406493-1