logo

Rapporter

Rapporter

Här kan du hitta, läsa och ladda ner våra rapporter.

2019

10% mat från Stockholms Stad

Rapport om möjligheterna för ökad livsmedelsproduktion i Stockholm. Med stöd från Stockholms Landstingshållbarhetsfond.

Visualisering Citycon Kista

CityFresh – hållbar livsmedelsförsörjning

Rapport som identifierar de viktigaste trenderna inom urban odling. Med stöd från Naturvårdsverket.

Digitalt kontrollerade odlingssystem

Rapport där Invest Stockholm undersöker digitala produktionssystem i staden. Med stöd från Viable Cities.

2018

Stockholm – A leading FoodTech Hub

Report about next generations food system, driven by tech and data in Stockholm. I samverkan med Sweden FoodTech.


UA-101406493-1